Докторске дисертације

 

Докторске дисертације чија је тема шљива и шљиварство доступне у пуном тексту у
репозиторијуму PHAIDRA:

 

 

Биолошко-помолошке особине перспективних генотипова шљиве (Prunus domestica L..) створених у Институту за воћарство у Чачку
PHAIDRA link
COBISS link
PDF

 

Кинетика сушења и квалитет сушених плодова најзначајнијих сората шљива у Србији
PHAIDRA link
COBISS link
PDF

 

Rаsprоstrаnjеnоst PPV-D i PPV-Rec sојеvа virusа šаrkе šlјive (Plum pox virus) u Srbiјi i dinаmikа njihоvоg širеnjа u zаsаdu šlјivе
PHAIDRA link
COBISS link
PDF

 

Степен оплођења и биолошке особине нових сорти шљиве (Prunus domestica L.)
PHAIDRA link
COBISS link
PDF

 

Утицај степена зрелости плодова сорти шљиве на хемијски састав и сензорне карактеристике препеченице
PHAIDRA link
COBISS link
PDF

 

Uticaj sojeva selekcionisanog kvasca i hraniva u fermentaciji na hemijski sastav i senzorne karakteristike voćnih rakija
PHAIDRA link
COBISS link
PDF

 

Citoembriološki aspekti oplođenja šljive "Pozna plava" (Prunus domestica L.)
PHAIDRA link
COBISS link
PDF

 

 

CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.