Дигитална шљива

 

Тема шљива и шљиварства је важна тема културног наслеђа Републике Србије имајући у виду важност ових појмова за привреду Србије од 19. века до данас и изграђене културне моделе и обрасце у популарној култури, народном стваралаштву, књижевности, филмској и ликовној уметности и свеукупној присутности у јавном дискурсу кроз традиоционалне и електронске медије.

 

Портал Дигитална шљива намењен је централизованом приступу материјалима културног наслеђа Републике Србије везаним за шљиву и шљиварство и омогућава свим заинтересованим групама корисника да на једном месту пронађу обиље материјала везаног за ову тему и искористе га за даље професионалне и аматерске, профитне и непорфитне активности. Материјали су намењени свим грађанима Републике Србије, али и међународној публици, туристима и свима другима које интересује културно наслеђе Републике Србије, а који су заинтересовани за тему шљиве и шљиварства. Такође, сви они који се занимају за специфичну тему печења шљивовице и најразличитије процесе израде алкохолних пића од шљиве на овом порталу ће наћи мноштво информација.

 

На порталу су презентовани и трајно сачувани материјали културог наслеђа везани за шљиву и шљиварство из фондова институција културе које су партнери на пројекту и фондова осталих институција културе који су у отвореном приступу и јавном домену. Пројекат Дигитални дани шљиве: израда и промоција портала за централизовани приступ материјалима културног наслеђа Републике Србије везаним за шљиву и шљиварство подржало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

 

 

CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.